Na co byste neměli zapomenout, pokud chcete prodávat s.r.o.

Čas od času se někteří podnikatelé dostanou do situace kdy chtějí nebo musejí prodat svou firmu, ať už je to z jakéhokoli důvodu. Na co byste neměli zapomenout, pokud se pro tento krok rozhodnete?

person standing near the stairs

Prověření externího poradce

Pokud se rozhodnete pro prodej s.r.o., pak je dobré zvážit, zda si k tomuto kroku nepřizvat externího poradce. Ti vám mohou výrazně pomoci, jelikož jsou už zkušení a přesně vědí, co prodej sro obnáší. Nicméně je nutné si při výběru poradce dát pozor. Vhodné je si např. pomocí referencí ověřit, zda se jedná o kvalitního a důvěryhodného externího poradce.

Provedení auditu

Tento krok vám pomůže zjistit všechny nedostatky vaší firmy, které by mohly odradit potenciálního kupce. V případě časné detekce je také vhodné tyto nedostatky napravit.

Příprava zaměstnanců

Je vhodné dostatečně a s předstihem informovat zaměstnance o prodeji firmy. Je také dobré je motivovat, aby nadále podávali co nejvyšší výkony a dobře prezentovali firmu. 

Využijte profesionální pracovníky při oceňování firmy

Při oceňování firmy je vhodné využít profesionální externí pracovníky. A to zejména z toho důvodu, že se vyhnete nařčením, že je vaše firma nadhodnocená apod. Protože když vaši firmu budou ohodnocovat nezávislí lidé, bude jimi navrhovaná cena považována za objektivní. 

Nezapomeňte na férové jednání

Je důležité ke všem krokům přistupovat férově a stanovit takové podmínky, které budou vyhovovat oběma stranám. Zamezí se tak případným problémům, které by mohly při prodeji nastat.

Na co byste neměli zapomenout, pokud chcete prodávat s.r.o.